Waterschap Hollandse Delta  
Wat te doen bij blauwalg en botulisme?
Blauwalg
Blauwalg zijn bacteriën. De soorten die de meeste waterkwaliteitsproblemen geven komen vooral voor in de bovenste waterlaag. Bij rustig en warm weer kunnen deze soorten in stilstaand water zeer snel groeien (algenbloei). Hierbij ontstaan drijflagen.

Deze drijflagen kunnen giftig zijn voor mens en dier. Een hond kan ziek worden, als hij water met blauwalg binnen krijgt. Blauwalg kunt u herkennen aan een blauwe of groene gloed over het water. Indien blauwalg wordt aangetroffen kan het waterschap proberen de sloot of singel door te spoelen met schoon water. Dit is echter niet altijd mogelijk.
 
Officiële zwemwaterlocaties controleren we op de aanwezigheid van blauwalgen. Wanneer blauwalg wordt aangetroffen plaatst de provincie waarschuwingsborden. Zwemmen op andere locaties is altijd voor eigen risico.
 
  Meer informatie over blauwalg  
Twitter Facebook LinkedIn
 
Botulisme
Botulisme wordt veroorzaakt door een bacterie in de bodem. De bacterie groeit vooral in zuurstofloze waterbodems.

De waterbodem wordt o.a. zuurstofloos bij hoge watertemperaturen en bij vervuiling door bijvoorbeeld een riooloverstort. Ook de aanwezigheid van heel veel waterplanten kan leiden tot tijdelijke zuurstofloosheid in de bodem.

Botulisme is een dodelijke ziekte voor vissen en watervogels en verspreidt zich sneller wanneer dode watervogels en vissen in het water blijven liggen. Daarom haalt het waterschap (buiten de bebouwde kom) of de gemeente (binnen de bebouwde kom) de dode dieren zo snel mogelijk uit het water om verdere verspreiding tegen te gaan.

Naast het opruimen van dode watervogels en vissen kan het waterschap proberen de betreffende sloot of singel door te spoelen met schoon water. Dit is echter niet altijd mogelijk.
 
  Meer informatie over botulisme  
Twitter Facebook LinkedIn
 
Wat kunt u doen?
  • Ziet u dode watervogels en vissen in het water? Meldt dit dan bij het waterschapsloket
  • Heeft u vermoeden van blauwalg? Meldt dit dan bij het waterschapsloket.
  • Geen brood of andere etensresten in het water gooien. Dit veroorzaakt meer voedsel in het water, waardoor bacteriën sneller kunnen groeien.
  • Zwemmen in buitenwater doet u het best op officiële zwemwaterlocaties.
 
  Naar het waterschapsloket  
Twitter Facebook LinkedIn
 
 
Over het waterschap
 
Contact
 
 
 
 
 
Twitter
 
Facebook
 
Youtube