Natuurijs helpt muskusrattenvangers

Lees online
Waterschap Hollandse Delta  
Nieuwsbrief
Nr 1 − 2 maart 2018
Inhoud
Waterschappen treffen voorbereidingen voor ijsplezier
Klokhuis wijdt tv-serie aan waterbeheer
Agrariërs worden ogen en oren bij wateroverlast
Collegebesluit over verleggen rioolleiding
 
Waterschappen treffen voorbereidingen voor ijsplezier
 
Verschillende waterschappen namen maatregelen om ijsvorming en ijsvloeren te faciliteren. Waterschap Hollandse Delta heeft reinigers en stuwen stilgezet. Daarnaast houden wij het water onder het ijs met de gemalen op een constant peil om een stabiele ijslaag te bevorderen.
 
  Lees verder  
 
Klokhuis wijdt tv-serie aan waterbeheer
 
Nederland is een waterland. Dat we al eeuwen een strijd voeren tegen het water, weet bijna ieder kind. Maar hoe werkt dat eigenlijk allemaal? Dat kun je sinds deze week bekijken in de 10-delige tv-serie van het Klokhuis op NPO3
 
  Lees verder  
 
Agrariërs worden ogen en oren bij wateroverlast
 
In de polder krijg je soms lastiger een goed beeld van wateroverlast dan in een stad. Daarom overlegden wij deze week met boeren uit Zuid-Holland. Bij (dreigende) wateroverlast willen velen van hen helpen, onder andere met hun lokale kennis en middelen zoals traktoren en pompen.  
 
  Lees verder  
 
Collegebesluit over verleggen rioolleiding Binnenmaas
 
Het college van dijkgraaf en heemraden (D&H) bespraken 27 februari het verleggen van een rioolwater-persleiding in de gemeente Binnenmaas. Dit gebeurt in november maar zorgt niet voor verkeershinder. Ook maakte het college een onderwerpenlijst voor de bestuursvergaderingen.
 
  Lees verder  
 
Kort nieuws
Gemeentes moeten zich beter voorbereiden
op klimaatverandering


Vaker heftigere regenbuien in toekomst

Gigantische vetbergen in riool London

'Citizen science' rond rivierplastic in Noordzee
 
 
Dijkgraaf Ingrid de Bondt overlegde met agrariërs over de aanpak van wateroverlast in de polder.
 
@hollandsedelta
Aan de Waalweg in Rijsoord legt het waterschap een nieuwe duiker onder de weg. Een duiker is een buis die twee wateren met elkaar verbindt.
Over het waterschap
 
Contact
 
 
 
 
 
Twitter
 
Facebook
 
Youtube