Lees online
Waterschap Hollandse Delta  
Nieuwsbrief
Nr 1 − 23 februari 2018
Inhoud
Nieuwe overeenkomst over zoetwater Brielse Meer
Energieakkoord Drechtsteden is een feit
Heemraad Struik informeert over Bernisse
Veiligheid provinciale weg N215 verbeteren
 
Nieuwe overeenkomst over zoetwater uit Brielse Meer
 
Deze week ondertekenden waterschap Hollandse Delta, Hoogheemraadschap Delfland en Havenbedrijf Rotterdam de “Overeenkomst Zoetwaterleverantie Brielse Meer-Bernisse 2014”. Voor de leefbaarheid en de economische positie van Nederland is voldoende zoetwater heel belangrijk.
 
  Meer informatie  
 
Energieakkoord Drechtsteden is een feit
 
Vrijdag 23 februari ondertekenden bijna 30 bedrijven, organisaties en gemeentes, waaronder waterschap Hollandse Delta de Samenwerkingsovereenkomst Drechtsteden 2050 Energieneutraal. Alle deelnemers leveren hun bijdrage om ervoor te zorgen dat de regio in 2050 energieneutraal is.
 
  Meer informatie  
 
Heemraad Struik informeert over Bernisse
 
Heemraad Lies Struik kreeg eind januari de opdracht om de natuurbeleving terug te brengen in het Bernisse-gebied. Goede communicatie en samenwerking is hierbij essentieel. Een van zijn eerste stappen is een informatiepagina met een persoonlijk blog over de Bernisse. 
 
  Meer informatie  
 
Veiligheid provinciale weg N215 verbeteren
 
Extra rotondes, 3 nieuwe fietstunnels en zo’n 2 kilometer nieuwe provinciale weg. Dat zijn enkele belangrijke maatregelen die de provincie neemt om de verkeersveiligheid en doorstroming op de N215 op Goeree-Overflakkee te verbeteren.
 
  Meer informatie  
 
Kort nieuws
Al 200 jaar hoogtemeting met NAP

Nieuwe app: water op straat
 
Woensdag start NTR-serie 'Klokhuis over water'

Handboek voor watervriendelijke tuin
 
Evides sluit zich aan bij de Rotterdamse Samenwerking in de Afvalwaterketen (RoSa) voor meer aandacht voor het sluiten van kringlopen en het terugwinnen van energie en grondstoffen.
 
@hollandsedelta
Agrariërs uit Voorne-Putten en IJsselmonde+Dordrecht 
bespraken deze week met Hollandse Delta het baggeren en gaven tips voor verbeteringen tijdens 2 avonden bij het waterschap.
Over het waterschap
 
Contact
 
 
 
 
 
Twitter
 
Facebook
 
Youtube